Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Resultat

Resultatet är det kommunen har producerat i form av varor och tjänster och det ska jämföras med de mål kommunen har antagit.

Kommunens verksamhet (kvantitet och kvalitet) och ekonomi, följs upp löpande under året genom månadsrapporter, delårsbokslut, årsredovisning och nämndernas verksamhetsrapporter.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050