Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Uppföljning och utvärdering

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform samt kommunalförbund som kommunen är medlem i. Detta sker bland annat i form av olika rapporteringar. Delårsrapporten och årsredovisningen styrs av den kommunala redovisningslagen och kommunallagen. Arbetsmiljöuppföljning regleras utifrån arbetsmiljölagen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050