Sammanträdeskalender

I sammanträdeskalendern finner du en översikt över sammanträdesdatum och sammanträdestider för kommunfullmäktige, samtliga nämnder och arbetsutskott.

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum (januari - juni). ​

Sammanträden 2021- januari till juni (datum)

Styrelse/nämnd

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

-

22

29

26

24

21

17:30

Kommunstyrelse

-

9

9

13

11

8

9:00

<Allmänt utskott>

21

18

25

22

20

-

9:00

<Plan- och utvecklingsutskott>

26

23

30

27

25


9:00

Byggnadsnämnd

-

2

16

12

18

22

9:00

<Arbetsutskott>

19

-

2, 29

-

4

7

9:00

Lärandenämnd

28

25

31

29

-

17

9:00

<Arbetsutskott>

12

10

16

14

-

1

9:00

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

27

24

24

-

26

-

8:30

Beredning

11

8

8

-

10

-

13:15

Kultur- och fritidsnämnd

-

3

24

28

-

9

9:00

<Arbetsutskott>

13

-

3

14

26

-

9:00

Social- och omsorgsnämnd

28

25

23

29

27

15

9:00

<Arbetsutskott>

19

4,16

4,18,30

15

4,18

3

8:00

Teknisk nämnd

-

8

22

-

3

14

9:00

<Arbetsutskott>

25

-

8

19

31

-

13:00

Svågadalsnämnd

25

22

22

26

31

-

8:00

<Arbetsutskott>

11

8

8

12

10

-

8:00

Överförmyndarnämnd

-

17

-

17

-

23

9:00

Rådet för funktionshinderfrågor

-

-

1

-

10

-

13:00

Pensionärsrådet

-

15

-

-

17

-

13:15

Miljö- och klimatrådet

20

-

-

-

19

-

13:15


Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum (juli - december) ​

Sammanträden 2021 - juli till december (datum)

Styrelse/nämnd

juli

aug

sept

okt

nov

dec

tid

Kommunfullmäktige

-

-

27

25

22

20

17:30

Kommunstyrelse

-

-

14

12

9

7

9:00

<Allmänt utskott>

-

26

23

21

18

-

9:00

<Plan- och utvecklingsutskott>

-

31

28

26

23

-

9:00

Byggnadsnämnd

-

-

7

5

8

14

9:00

<Arbetsutskott>

-

24

21

25

30

-

9:00

Lärandenämnd

-

-

16

14

-

2

9:00

<Arbetsutskott>

-

31

28

-

16

-

9:00

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

-

-

9

3

10

8

8:30

Beredning

-

23

28

26

23

-

13:15

Kultur- och fritidsnämnd

-

-

15

20

24

20

9:00

<Arbetsutskott>

-

-

1

6

10

8

9:00

Social- och omsorgsnämnd

-

-

16

28

25

16

9:00

<Arbetsutskott>

-


7

19

16

9

8:00

Teknisk nämnd

-

-

20

-

1

6

9:00

<Arbetsutskott>

-

-

6

11

22

-

13:00

Svågadalsnämnd20

25

29

-

8:00

<Arbetsutskott>

-

-

6

4

15

-

8:00

Överförmyndarnämnd

-

-

22

27

-

8

9:00

Rådet för funktionshinderfrågor

-

-

13

-

29

-

13:00

Pensionärsrådet6

-

15

-

13:15

Miljö- och klimatrådet

-

-

-

13

-

15

13:15

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050