Kvalitetspolicy

Senast fastställd av Kommunfullmäktige i april 2001,

Med hög produktivitet och god kvalitet

 • erbjuda kommunala tjänster och service utifrån medborgarnas och andra intressenters behov
 • utföra den myndighetsutövning som riksdag och regering ålagt kommunen
 • bidra till en samhällsbyggnad som attraherar fler boende och fler näringsidkare

Detta innebär att kvalitetsarbetet ska fokusera på

 • Måluppfyllelse
 • Bemötande
 • Trygghet
 • Kompetens
 • Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Medborgare och andra intressenter ska

 • uppfatta vår kommun som kvalitetsmedveten
 • vid kontakt med kommunala verksamheter och som nyttjare av våra tjänster uppleva att kvalitén motsvarar eller överträffar deras förväntningar
 • mötas av personal som i dialog med nyttjare av våra tjänster strävar efter att ständigt förbättra och anpassa verksamheten
 • möta en kommun som verkar för lokalt och regionalt samarbete med olika aktörer

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050