Taxor och avgifter

Avgifter för allmänna handlingar

Avgifter för badhus

Avgifter för biblioteket

Avgifter för Mulle Meck

Avgifter för KomTek

Avgifter för hyra av instrument Kulturskolan

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Förskola och fritidshem

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, matkostnader, dagverksamhet, korttids-/växelvårdsplats

Kommunalt avfall och slamtömning

Hyra av lokaler

Plan- och bygglov

Prövning och tillsyn inom livsmedelskontrollen och miljöbalkens område

Serveringstillstånd

Vatten och avlopp

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050