Avgift för förskola och fritidshem

Här har vi samlat information om den avgift du måste betala när ditt barn går på förskola eller fritidshem.

Avgift för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen) och betalas från och med barnets första dag. Avgiften betalas genom ett abonnemang. 

  • Det yngsta barnet räknas som barn 1
  • För barn till arbetssökande eller föräldralediga gäller taxan för fritidshem.
  • Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på 50 340 kronor eller mer betalar maxtaxa.

Avgift för förskola 2021

Avgift förskola

Barn 1

3 % av inkomsten

dock högst 1 510 kr/månad

Barn 2

2 % av inkomsten

dock högst 1 007 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 503 kr/månad

Barn 4

ingen avgiftAllmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri förskola under 15 timmar i veckan från 1 september till 31 maj

Om ditt barn går mer än 15 timmar i veckan betalar du avgift för den tiden som överstiger 15 timmar. 1 juni till och med 31 augusti betalar du full avgift då ingen allmän förskoleverksamhet pågår under den perioden.

Avgift för fritidshem 2021

Avgift för fritidshem 2021

Barn 1

2 % av inkomsten

dock högst 1 007 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten

dock högst 503 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 503 kr/månad

Barn 4

ingen avgift


Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050