Information till föräldrar om demokrativerkstaden

Under 2021 genomförs demokrativerkstad för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Här levandegörs den kommunala demokratin. Elever får öka sina kunskaper om kommunen och hur de kan påverka. De får träffa förtroendevalda politiker i kommunen och genom rollspel prova rollen som ledamot i kommunfullmäktige.

Hur går det till?

Demokrativerkstaden är uppdelad i två pass. Under höstterminen sker det första passen i klassrummet med tjänstepersoner från kommunen. Det andra passet innebär ett rollspel i kommunhuset i Hudiksvall och dialog med förtroendevalda. Vissa klasser deltar i båda passen, andra i bara det ena. Läraren utgår från vad som passar just den aktuella klassen.

Varför gör vi detta?

Vi vill visa hur unga faktiskt kan delta i kommunens beslutsprocesser och att trösklarna till politiken kanske inte är så höga. Demokrativerkstaden ska också bidra till att nå skolans kunskapskrav i samhällskunskap på ett lättillgängligt och levande sätt.

Om fler unga känner att de vill påverka i kommunen och vet hur de ska göra det skapas en bra grund för demokratin och kommunens utveckling. Vi hoppas också att mötet mellan elever och förtroendevalda bidrar till reflektioner i aktuella frågor och kring rollen som förtroendevald.

Har du frågor kring demokrativerkstaden?

Klassens lärare har information om tider, transporter med mera. Information finns på

hudiksvall.se/demokrativerkstad

Du kan även maila till:

demokrati@hudiksvall.se