Arvoden - Bilaga 2

Årsarvoden kommunalråd, ordförande m fl fr.o.m. 2019-11-01 (beräknat) Bilaga 2 Riksdagsarvodet 2019-11-01: 68 400 kr/mån.

Arvoden

Nämnd/Styrelse


Uppdrag


Andel av riksdagsarvodet

Månads-arvode 

Årsarvode


Kommunfullmäktige

Ordf

18 %

12 312

147 744


1:e vice ordf

5 %

3 420

41 040


2:e vice ordf

5 %

3 420

41 040


Kommunstyrelsen

Ordf, k-råd

100 %

68 400

820 800


1:e vice ordf, k-råd

85 %


58 140


697 6802:e vice ordf, k-råd

4 %


2 736


32 832Social- och omsorgsnämnden

Ordf

60 %

41 040

492 480


1:e vice ordf

10 %

6 840

82 080


2:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


Lärandenämnden

Ordf

50 %

34 200

410 400


1:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


2:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


Kultur- och fritidsnämnden

Ordf

40 %

27 360

328 320


1:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


2:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


Tekniska nämnden

Ordf

40 %

27 360

328 320


1:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


2:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


Byggnadsnämnden

Ordf

40 %

27 360

328 320


1:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


2:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd

Ordf


40 %


27 360


328 3201:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


2:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


Svågadalsnämnden

Ordf

8 %

5 472

65 664


1:e vice ordf

4 %

2 736

32 832


Kommunrevisorerna

Ordf

8 %

5 472

65 664


1:e vice ordf


4 %


2 736


32 832Ledamot (6 st)

4 %


16 416


196 992Överförmyndare

Ordf

8 %

5 472

65 664


Summa årsarvode
4 933 008