Taxor för hyror av skollokaler

Här hittar du taxor för hyra av lokaler på förskolor, grundskolor, Bromangymnasiet och Cul.

Rektor vid respektive lärenhet ansvarar för uthyrning av skollokaler dag- och kvällstid.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av idrottslokaler i skolbyggnader, vardagar kl 16.00-22.00 och lördag-söndag kl 08.00-22.00.

Interna lokalhyror debiteras inte.

Hyror förskola och grundskola

Hyra förskolor och grundskolor


Ungdoms-taxa*)
Deb/dygn alt. tillfälle

Normaltaxa övriga
Deb/dygn alt. tillfälle

Aula, samlingssal

354

1 202

Cafeteria

107

381

Fotolab

67

154

Fritidslokal

67

214

Förskola, allrum

67

214

Förskola, hela förskolan

214

608

Lektionssal

93

220

Matsal

214

568

Samlingslokal fritids

134

267

Skolfritids

107

381

Städning av matsal

321

321

Trä-, textil- och
hemkunskapssal 1)

140

 

280

 

Övernattning på
hårt underlag

33

 

47

 
Hyror Bromangymnasiet

Hyror Bromangymnasiet


Ungdoms-taxa*)
Deb/tim

 

Normaltaxa
övriga
Deb/tim

Halvdag

 

 

Heldag

 

 

Aula, samlingssal

411

684

1 713

2 874

Cafeteria

272

478

1 c162

1 985

Datasal

166

272

684

1 162

Hörsal

272

478

1 235

2 051

Konferensrum

106

173

412

684

Lektionssal 1)

80

139

345

617

Matsal

272

478

1 162

1 985

Personalmatsal

127

206

511

856

Övernattning på
hårt underlag

35

 

46

 
Hyror Cul

Hyror Cul


Halvdag

Heldag

Datasal

664

1 162

Lektionssal 1)

332

664
Till medborgarråd uthyres lokal utan kostnad.

*) Endast föreningsverksamhet, 7-25 år, där man erhållit lokalt aktivitetsstöd.

1) För slöjdsal och hemkunskapssal tillkommer en slitagekostnad på maskiner med 150 kr/timme.

  • Behov av tekniker eller vaktmästare utanför ordinarie arbetstid under vardagar och under helger ingår inte i hyran utan debiteras extra. Varje skola ansvarar för att fakturering sker.
  • Ideell förening är förening som uppfyller kraven i kommunens bidragsnorm.
  • Ungdomsverksamhet är ideell föreningsverksamhet, 7-25 år, där ideell förening sökt och beviljats kommunalt och statligt aktivitetsstöd. Debiteras med ungdomstaxa.
  • Övrig verksamhet är den verksamhet ideell förening och studieförbund arrangerar och inte kan söka lokalt aktivitetsstöd för samt privatpersoners och företags verksamhet. Debiteras med normaltaxa.
  • Fördubbling av normaltaxan när det gäller uthyrning till ideella föreningar, företag och skolor utanför Hudiksvalls kommun.
  • Handikappföreningars verksamhet: 0-taxa för föreningar med säte inom kommunen.
  • Skadegörelse debiteras med verklig kostnad.