Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

På återvinnignscentralen i Hudiksvall en man som lastar av ett släp

Kommunal avfallshanteringen i Sverige bekostas via abonnemanget som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering. Kommunal avfallshantering ska inte ge vinst utan målet är att gå plus minus noll.

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla en grundavgift. Lägenheter har en egen nivå på grundavgiften. Villor en annan och fritidshus har också en egen nivå på grundavgiften.

Grundavgiften täcker kostnader för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall. Ekonomi, fakturor, upphandlingar, kommunikation och kundservice, ledning, utveckling och moms.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften påverkar du genom att välja storlek på kärl, hämtningsintervall och om du delar sophämtning med grannar. Avgiften täcker kostnader för insamling, transporter, fordon, drift och underhåll, kärl, påsar, behandling av restavfall och matavfall.

Det finns tre abonnemang att välja bland:

 • Abonnemang matavfall
 • Abonnemang hemkompost
 • Abonnemang 1900-talet

Du väljer storlek

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall, det minsta och vanligaste är 140-liter. Andra storlekar är 190, 240 och 370 liter.

Det bruna kärlet är alltid 140 liter. Det kan inte vara mindre för sopbilen som hämtar har teknik för att lyfta den höjden. Den kan inte vara smalare för då välter den ännu oftare.

Tömning varannan vecka

Standard är att vi tömmer kärlen varannan vecka. De bruna kärlen ska alltid tömmas minst varannan vecka eftersom matavfall inte ska stå längre.

Villaägare som sorterar matavfall (abonnemang matavfall eller abonnemang hemkompost) och har det minsta kärlet för restavfall (140-liter) kan välja att tömma det gröna kärlet för restavfall var fjärde eller var åttonde vecka. Om du bara har sophämtning på sommaren kan du välja var fjärde vecka.

Dela kärl med grannen?

Om du vill dela sophämtning med din granne så behöver ni komma överens om vilket abonnemang ni ska ha. Att dela abonnemang betyder att man delar både en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall.

Max tre hushåll kan dela och man ska bo intill varandra. Alla har kvar sin egen grundavgift men man delar på den rörliga avgiften.

Ändra ditt abonnemang

När du vill ändra ditt abonnemang kan du mejla eller ringa Serviececenter.

Taxan för kommunalt avfall

Den 1 januari, 2022 indexregleras avfallstaxan i Hudiksvalls kommun med 1,9 procent. Det innebär en ökning med 39 kr per år för en villa (140-liters kärl, sorterar matavfall, hämtning varannan vecka).

Här kan du läsa i dokumenten med taxan:

Här presenteras kostnanderna för de vanligaste abonnemangen 2022.

Båda kärlen töms varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 883 kr/år = 2 140 kr/år
 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 1 319 kr/år = 2 576 kr/år

Hämtning av restavfall var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 400kr/år = 1 657 kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Hämtning av restavfall var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 260 kr/år = 1 517 kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Restavfallet hämtas varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 883 kr/år = 2 140 kr/år

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 1 319 kr/år = 2 576 kr/år

Restavfallet hämtas var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 400 kr/år = 1 657 kr/år

Restavfallet hämtas var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 260 kr/år = 1 517 kr/år

Kärlet töms varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 1 502 kr/år = 2 759 kr/år
 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 1 257 kr/år + rörlig avgift 2 240 kr/år = 3 497 kr/år

Båda kärlen töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 442 kr = 1 461 kr/säsong
 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 659 kr = 1 678 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 214 kr = 1 233 kr/säsong
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Kärlet för restavfall töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 442 kr = 1 461 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 659 kr = 1 678 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 214 kr = 1 233 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 113 kr = 1 132 kr/säsong

Kärlet töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 780 kr = 1 799 kr/säsong
 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 1 019 kr + rörlig avgift 1 237 kr = 2 256 kr/säsong

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar, 2022

 • 0 - 2  kubikmeter 1 143 kronor
 • 2,1 - 4 kubikmeter 1 393 kronor
 • 4,1 - 6 kubikmeter 1 965 kronor
 • 6,1 - 9 kubikmeter 2 702 kronor

Tömning av köksbrunn i samband med tömning av brunn eller tank 572 kronor.

Om det behövs en längre slang än 20 meter för att tömma din anläggning tillkommer 208 kronor för varje extra 10 meter.

Om du inte vill ha en schemalagd tömning måste du avboka den senast sista arbetsdagen innan aviserad tömningsperiod. Annars debiteras en särskild framkörningsavgift på 780 kr.

Tillkommande avgifter vid ej schemalagd tömning

Beställ via e-tjänst så får du 52 kr rabatt!

 • Tömning inom sex arbetsdagar efter beställningsdagen 379 kr/tömning. 
  Beställ via e-tjänst, formulär på webben eller telefon.
 • Akut tömning inom 24 timmar 1 039 kr/tömning. 
  Beställ via e-tjänst eller telefon. Om du beställer efter klockan 12.00 en dag före helgdag så töms tanken före klockan 12 kommande vardag.
 • Akut tömning inom sex timmar 4 677 kr/tömning.
  Beställ via telefonsamtal.
  Vardagar klockan 7.30 - 16.30: Servicecenter på Hudiksvalls kommun, 0650-19 000, tonval 2.
  Övrig tid: Kran & Transport 070-303 39 16.