Valorganisationen

På den här sidan kan du läsa om hur valorganisationen ser ut.

Valmyndigheten i Stockholm

 • Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.
 • Valmyndigheten utvecklar och underhåller ett IT-stöd för hela valadministrationen.
 • I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.
 • När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen

 • Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar till exempel om valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.
 • För val till kommun- och landstingsfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.
 • Länsstyrelsen administrerar partiernas valsedelsbeställningar vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.
 • Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Valnämnderna i kommunerna

 • Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har ansvaret för genomförandet av valet i kommunen.
 • Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.
 • Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valdagskvällen, dels på onsdag och eventuellt torsdag veckan efter valdagen.