• Start
  • » Omsorg, stöd & råd

Omsorg, stöd och råd

En person sitter och håller om ett barn på en grön gräsmatta.

Vilken hjälp kan jag få när jag inte orkar själv? Vilka rättigheter har jag som konsument? Var kan jag träffa andra anhöriga? Vilka gruppboenden finns i kommunen? Hjälp, jag får inte min ekonomi att gå ihop!

Det finns tillfällen i livet när du eller någon närstående kan behöva lite extra stöd. Kommunen har olika former av omvårdnad, stöd och service. Det kan gälla dig som är äldre, anhörig eller har en funktionsnedsättning. Du kanske behöver konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem i familjen eller med missbruk.

Relaterade länkar

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Läs mer om budget - och skuldrådgivning
Läs mer om mat till äldre
Bildlänk till sidan Synpunkter och klagomål. Där kan du lämna dina synpunkter, klagomål och beröm.
Läs mer om vad det innebär att bli volontär
Läs mer om anhörigstöd
Läs mer om familjehem och kontaktfamilj

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050