Omsorg, stöd och råd

En person sitter och håller om ett barn på en grön gräsmatta.

Vilken hjälp kan jag få när jag inte orkar själv? Vilka rättigheter har jag som konsument? Var kan jag träffa andra anhöriga? Vilka gruppboenden finns i kommunen? Hjälp, jag får inte min ekonomi att gå ihop!

Det finns tillfällen i livet när du eller någon närstående kan behöva lite extra stöd. Kommunen har olika former av omvårdnad, stöd och service. Det kan gälla dig som är äldre, anhörig eller har en funktionsnedsättning. Du kanske behöver konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem i familjen eller med missbruk.