Centrum mot våld i nära relationer

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Vi på Centrum mot våld i nära relation vänder oss till dig som är bosatt i Hudiksvalls kommun och som:

 • lever eller har levt i relation där du har varit utsatt för olika former av våld
 • har någon i din närhet som är utsatt eller utövar våld i en nära relation. Det kan tillexempel vara som vän, arbetskamrat eller arbetsgivare
 • utövar eller har utövat våld i nära relation.

Vilken hjälp kan jag som utsatt få?

Genom att söka hjälp och våga berätta kommer du att få stöd och vägledning i den livssituation du befinner dig i. I bland kan det ha gått år sedan uppbrottet, men du känner dig fortfarande inte fri. Du är också välkommen att höra av dig.

Vi erbjuder dig stöd i form av:

 • enskilda samtal som utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har upplevt
 • gruppverksamhet.

Kan jag vara anonym när jag kontaktar er?

Du får vara anonym. Det är kostnadsfritt och inga journaler förs. Vi har tystnadsplikt.

Vad är våld?

Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande.

Våld handlar inte bara om fysiska uttryck (fasthållande, sparkar, slag) utan även om psykiskt (kränkningar, hot, kontroll) och sexualiserat (kränkande beröringar eller oönskade sexuella handlingar) våld. Men även om att någon begränsar din rörelsefrihet och kontrollerar information och ekonomi

Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående

Utövar du våld?

Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende.

Målsättningen är att du ska hitta ett alternativ till ditt beteende. Ytterligare mål är att ge dig möjlighet att söka efter och förstå de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld, och att förstå hur den du utsatt för våld och de som eventuellt har varit närvarande när du varit våldsam känner sig och upplever dig.

Vi erbjuder dig stöd i form av enskilda samtal som utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har utövat och upplevt.

Misstänker eller vet du att ett barn är utsatt för våld?

När det finns barn i familjen och det förekommer våld samarbetar vi med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet så att också barnet får stöd och hjälp.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Centrum mot våld i nära relationer

  centrummotvald@hudiksvall.se

  Telefon: 070-55 02 117, 072-52 57 922

 • Akut fara?

  Ring 112!

 • Socialjour

  Telefon: 026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  Övrig tid nås socialjouren via Polisen tfn 114 14.

 • Kvinnojouren Vändpunkten

  kvinnojourenhudik@telia.com

  Telefon: 0650-122 85

  Telefontider: Måndag-fredag kl.8.30-15.30, kvällsjour måndag-söndag kl.18-22.

  Vi finns också på Facebook; Kvinnojouren Vändpunkten Hudiksvall/Nordanstig

 • Nationella kvinnofridslinjen

  Telefon: 020-505050

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050