En gul cykel och en röd moped står lutad mot fritidsgården. Byggnaden är röd med vita knutar. På väggen under ett fönster sitter ett fastskruvat handtag lodrätt.

Koll på pengarna?

Har du svårt att få pengarna att räcka till? Har du koll på dina rättigheter när du köper, säljer eller hyr grejer? Vet du hur du undviker att bli blåst? Här kan du läsa mer:

Samordning

Ibland kanske du behöver stöd och hjälp från flera håll. Då kan det vara bra att stödet samordnas på bästa sätt för dig. Vänd dig till någon av dem som ger dig stöd och be om ett samordningsmöte där alla som du vill träffas för att samordna ditt stöd. Det samordnade stödet dokumenteras på mötet i en Samordnad Individuell Plan, SIP

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050