Person som hjälper en annan person att hitta rätt buss.

Trygg hemgång

Ibland är det svårt att veta hur det ska fungera när du kommer hem från sjukhus eller korttidsplats. Både du och dina anhöriga kan känna oro och osäkerhet över hur de vardagliga bestyren ska fungera när du kommer hem. Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under de första dagarna när du kommer hem.

Vem kan få den här hjälpen?

Du som har större eller väsentligt förändrat omvårdnadsbehov efter sjukhus- eller korttidsvistelse, eller drabbats av försämrat hälsotillstånd i eget boende kan beviljas Trygg hemgång, beslut som fattas av biståndshandläggare. Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under en period i hemmet. Insatsen beviljas upp till 14 dagar.

Hur går det till?

I lugn och ro går vi tillsammans igenom praktiska göromål och planerar för de närmaste dagarna. Vi kontrollerat till exempel att det finns mat i kylskåpet, hjälper till med eventuell inhandling, kontrollerar att mediciner och beställda hjälpmedel finns på plats. Vi går igenom de vardagliga sysslorna i ditt hem, pratar om vad som känns svårt och ger tips och råd.

Vilka kommer jag träffa?

I Trygg hemgång arbetar undersköterskor som har ett rehabiliterande förhållningssätt.

Ett samarbete för att du ska känna självständighet

Trygg hemgång fungerar som ett stöd för att du ska klara så mycket som möjligt självständigt. Det innebär att du, i ditt eget tempo, kommer att få göra så mycket du kan på egen hand. Vi finns till hands och stöttar när det behövs. Den första tiden hemma bygger på ett nära samarbete mellan dig och oss som arbetar
i Trygg hemgång.

Uppföljning efter några dagar

Efter några dagar, när vi ser hur det fungerar hemma genomförs i ditt hem, tillsammans med dig en uppföljning. Vid uppföljning deltar du, vi i Trygg hemgång och biståndshandläggare. Vid uppföljningen går vi gemensamt igenom vad du klarar själv och om du behöver hjälp och stöd i fortsättningen. Utifrån ditt behov har du vid detta tillfälle möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser.

När kan jag få denna hjälp?

Vi arbetar dag och kväll alla dagar i veckan. Har du behov av insatser på natten så utförs det av kommunens nattpersonal.

Vi har ett nära samarbete med biståndshandläggare, hemtjänst, hemsjukvård samt personal från din hälsocentral. Vårt gemensamma mål är att det ska fungera så bra som möjligt för dig hemma.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050