Edshammars vård- och omsorgsboende

Edshammars vård- och omsorgsboende. En tegelbyggnad med svart plåttak. Vissa av fönstren har rödvitrandiga markiser utfällda. Ute på gården finns en stor gräsmatta med vit flaggstång, buskar, bänkar, stolar och bord där man kan sitta.

Edshammar ligger i centrala Delsbo i direkt anslutning till apotek och hälsocentral. Vi har en alldeles unik trädgård designad och uppförd av lokala konstnärer och hantverkare.

Vi som arbetar på Edshammar vill bidra till att skapa en trygg och trivsam miljö för dig bor här. Vi vill bibehålla det friska hos dig och är lyhörda för dina och dina närståendes önskemål och behov.

Det finns tillgång till personal dygnet runt.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra sköra äldre.

Läs mer om vad som gäller för besök på kommunens vård- och omsorgsboenden

Kontaktman

Alla som bor på Edshammar har rätt till en kontaktperson i personalgruppen. Din kontaktperson har ett speciellt ansvar för att du skall trivas och må bra.

Våra lägenheter

Edshammars äldreboende har 32 lägenheter fördelade på två plan. Lägenheterna har köksutrustning och stort badrum. Till varje lägenhet finns ett förråd. Du hyr lägenheten och har eget kontrakt. För allas säkerhet har ytterdörrarna kodlås.

Hälso- och sjukvård, personal

Vi har egna sjuksköterskor. Det finns tillgång till läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vidare finns en enhetschef och en administratör.

Aktiviteter

Olika aktiviteter utförs på respektive grupp samt i Edshammars samlingssal. Musik, bingo, filmvisning är några av aktiviteterna. På Edshammar finns en Öppen träffpunkt, en social mötesplats måndag, onsdag och fredag med olika evenemang som arrangeras med lokala ideella föreningslivet.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Länk till sida om avgifter

Om du avbeställer mat på grund av resa senast två dygn innan eller blir inlagd på sjukhus dras betalar du inget för din redan förbeställda mat. Vi kan tillhandahålla förbrukningsmaterial som tvättmedel, toalettpapper och pappershanddukar, som kan debiteras med faktura.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

När du flyttar in

  • Glöm inte att göra adress­ändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
  • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
  • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
  • Vi håller med säng och madrass.
  • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
  • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
  • Vi har inga särskilda besöks­tider.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.