Fredens kulle vård- och omsorgsboende

Fredens kulle är ett vård- och omsorgsboende som har omvårdnadspersonal dygnet runt. . Här arbetar tre enhetschefer, tre samordnare och en administratör. En servicegrupp ansvarar för städ och tvätt av de allmänna utrymmena samt godsmottagning.

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att en person har huvudansvar för kunden/brukaren.

Våra lägenheter

Vi har 87 lägenheter, fördelat på 4 enheter: Opalen, Diamanten, Smaragden och Rubinen. De flesta boendelägenheterna är mellan 31-45 m2 med köksutrustning och eget badrum. Du hyr lägenheten med eget kontrakt, och har tillgång till ett förråd. Vi har även en enhet: Safiren med 21 korttidsplatser varav 4 riktade till palliativ vård. Korttidsrummen är 20 m2 och har eget badrum och är möblerade.

För allas säkerhet har ytterdörrarna kodlås.

Hälso- och sjukvård

Vi har egna sjuksköterskor och tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkare från primärvården kommer två gånger i veckan till Fredens kulle och gör hembesök vid behov.

Aktiviteter

Vi brukar hitta på något trevligt tillsammans, som utevistelse i vår trädgård, promenader, bingo och musikunderhållning. Kyrkan kommer en gång i månaden. En läsgrupp anordnas en gång i veckan.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Om du avbeställer mat på grund av resa senast två dygn innan eller blir inlagd på sjukhus dras betalar du inget för din redan förbeställda mat. Vi kan tillhandahålla förbrukningsmaterial som tvättmedel, toalettpapper och pappershanddukar, som kan debiteras med faktura.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Du kan teckna ett abonnemang på förbrukningsartiklar.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Fredens kulle äldreboende

  Drottninggatan 26
  824 30 Hudiksvall

  Diamanten 1-2
  Telefon: 0650-196 37

  Diamanten 3
  Telefon: 0650-196 38

  Diamanten 4
  Telefon: 0650-196 39

  Diamanten - Enhetschef
  Telefon: 0650-195 01

  Diamanten -.Sjuksköterska
  Mobil: 070-218 24 02

  Smaragden 1
  Telefon: 0650-195 61

  Smaragden 2
  Telefon: 0650-195 62

  Smaragden 3
  Telefon: 0650-195 63

  Smaragden - Enhetschef
  Telefon: 0650-195 01

  Smaragden - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 86

  Opalen 1
  Telefon: 0650-192 43

  Opalen 2
  Telefon: 0650-192 44

  Opalen 3
  Telefon: 0650-192 45

  Opalen - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 53

  Opalen - Sjuksköterska
  Mobil: 070-597 10 37

  Rubinen 1
  Telefon: 0650-195 44

  Rubinen 2
  Telefon: 0650-195 45

  Rubinen 3
  Telefon: 0650-195 46

  Rubinen - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 53

  Rubinen - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 88

  Safiren Korttidsboende
  Telefon: 0650-383 30

  Safiren - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 54
  Mobil: 070-335 23 21

  Safiren - Samordnare
  Mobil: 073-275 21 05

  Safiren - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 87

  Hospice
  Telefon: 0650-383 29

  Hospice - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 54

  Hospice - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 88

  Nattpersonal
  Telefon: 070-603 43 87

  Administratör
  Telefon: 0650-195 00

  Servicegruppen (Tvätt & städ)
  Telefon: 0650-195 32

 • Servicecenter

  servicecenter@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Hudiksvalls kommun

  Servicecenter

  Trädgårdsgatan 4

  824 80 Hudiksvall

  Läs mer om Servicecenter

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050