Varför så många intraprenader i Hudiksvall?

De röda sjöbodarna med vita knutar nere vid Möljen. Framför sjöbodarna finns en lång brygga. I förgrunden sitter en fågel och njuter av solen på en staketstolpe.

Arbetet med intraprenader har under åren varit mycket framgångsrikt, antalet har ökat till femton och fler står i startgroparna. Personalen har blivit engagerade medledare och även brukarna/kunderna har blivit mer delaktiga. Detta innebär ett viktigt bidrag i att göra branschen mer attraktiv för att därmed underlätta den framtida kompetensförsörjningen. En liten kostnadsneutral förändring har gett stor påverkan både på arbetstillfredsställelse och på upplevd kvalité. Medledarnas ansvarstagande har även skapat kostnadseffektivitet och ett mer långsiktigt ekonomiskt tänkande, då överskott inte försvinner vid årets slut. Istället har man kunnat satsa gemensamt för att bekosta åtgärder som höjer verksamhetens kvalitet, t.ex. i den fysiska miljön, kompetenshöjning, resor och andra aktiviteter med brukare. Intraprenaderna har bidragit till ökad delaktighet och solidaritet. Detta får oss att vilja fortsätta och intraprenaderna växer.