Kontaktfamilj, kontaktperson

Ibland kan barn och ungdomar behöva en kontaktfamilj eller kontaktperson som de kan träffa, bo hos ibland och ha stöd av. Det kan bero att föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll eller avlastning. Det kan också vara så att barnet som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.

Prata med Socialtjänsten om du vill veta mer!