Avlösarservice

Närbild på en boende som sitter på en uteplats och pratar med en anställd.

Du som är i behov av vård och stöd kan ansöka om att få en avlösare i ditt hem. Det innebär att en person avlöser dina närstående och hjälper dig i hemmet, så att de närstående kan få tid att koppla av eller delta i aktiviteter utanför hemmet.

Hur går det till?

Insatsen innebär att personen som är avlösare kommer till ditt hem och tillfälligt tar över ansvaret för tillsyn och omvårdnad. Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Avlösaren arbetar utifrån det antal timmar som du får beslut om. Insatsen verkställs i hemmet, enklare aktiviteter i närmiljö exempelvis promenad eller utflykter inom gångavstånd från hemmet kan ingå.

Vem kan få den här hjälpen?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Hur ansöker jag?

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om avlösarservice hos social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Länk till sida för att läsa mer om att ansöka

Vad kostar det?

Avlösarservice är kostnadsfritt.