Korttidsvistelse

Två anställda har lagt armarna runt en boende, nu är det dags att kliva upp och äta frukost.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet som för den insatsberättigade möjliggör välbehövligt miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga får avlastning och vila.

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad kostar det?

Vistelsen kostar inget. Du betalar kostnaden för mat och eventuell för fritidsaktiviteter.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Länk till sida för att läsa mer om att ansöka