Helenedals vård- och omsorgsboende

Helenedals vård- och omsorgsboende. Byggnaderna har gulfärgat tegel med vita träinslag och på gaveln sitter det tre vita balkonger. Utanför entrén finns en asfalterad plan och intill väggarna växer täta buskar.

Helenedal är ett demensboende som är beläget i östra stadsdelen av Hudiksvall, boendet invigdes år 1991. Helenedal har en fin trädgård med fantastisk utemiljö och musikpaviljong.

Helenedal har 24 lägenheter uppdelade på 4 grupper varav en grupp är specialboende för personer som har speciella behov. Varje grupp består av 6 lägenheter som är samlade kring ett gemensamhetsutrymme. Vi jobbar i mindre grupper med nära samarbete och dygnet runt-bemanning. Dessutom finns en enhetschef och administratör.

Vår främsta målsättning är att alla brukare ska få en god omvårdnad i en trygg miljö. Vår målsättning är även att skapa goda relationer mellan personal, brukare och anhöriga. Även att bibehålla de friska funktionerna, att vara lyhörd och visa respekt för varje enskild brukares behov och önskemål.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra sköra äldre.

Läs mer om vad som gäller för besök på kommunens vård- och omsorgsboenden

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att två personer ansvarar för att skapa så god livskvalité som möjligt för den enskilde samt fungera som en kontakt och länk till anhöriga.

Våra lägenheter

Lägenheterna är 50,2 kvm med köksutrustning och stort badrum. Du har
tillgång till förråd. Du hyr lägenheten med eget kontrakt. Ytterdörrarna har
kodlås.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska. Läkare från primärvården kommer en gång i veckan. Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Aktiviteter

Vi brukar hitta på något trevligt tillsammans, som promenader och
underhållning.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Länk till sida om avgifter

Om du avbeställer mat på grund av resa senast två dygn innan eller blir inlagd på sjukhus dras betalar du inget för din redan förbeställda mat. Vi kan tillhandahålla förbrukningsmaterial som tvättmedel, toalettpapper och pappershanddukar, som kan debiteras med faktura.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Du kan teckna ett abonnemang på förbrukningsartiklar.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.