Lättläst om Stöd i vardagen

Ibland kan du behöva hjälp för att vardagen ska fungera. Kommunen ger olika former av omvårdnad, stöd och service. Social- och omsorgsförvaltningens handläggare kan berätta mer!

Ring växeln och fråga efter en handläggare
Telefon: 0650-19 000

Det här kan du få hjälp med:

 • Avlösarservice
 • Boendestöd
 • Bostadsanpassning
 • Daglig verksamhet
 • Dagverksamhet
 • Färdtjänst och resor
 • Grupp-och servicebostad
 • Hemtjänst
 • Kontaktperson
 • korttidstillsyn
 • Korttidsvistelse
 • Ledsagare
 • Matdistribution
 • Personlig assistans
 • Personligt ombud
 • Äldreboende
 • Trygghetslarm
 • Volontärbersök
 • Vård i livet slut

Så här jobbar vi:

Vi vill vara med och skapa bättre liv för alla i Hudiksvall. Vi arbetar för ett samhälle där människor kan klara sig bättre, tar hand om varandra och där vi möter varandra med respekt.

Läs mer:

Social- och omsorgsförvaltningen

Boendestöd

Om du har svårt att få vardagen att fungera för att du har funktionsnedsättning kan boendestöd ge dig stöd och praktisk hjälp.

Du söker om boendestöd hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Daglig verksamhet

Har du utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada har du rätt till daglig verksamhet eller sysselsättning. Men bara om du inte har något arbete och inte går på någon utbildning. Två lagar gäller: LSS och SoL. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. SoL betyder Socialtjänstlagen.

Våra arbetsplatser:

Ateljen

Skapande verksamhet tillsammans med Härvan.
I Hudiksvall.

Grön omsorg

Arbete på lantgård med djur, snickeri och odling.
I Norrbo.

Härvan

Hantverksgrupp som arbetar med tyg.
I Hudiksvall.

Hörnan

Liten grupp för funktionsnedsatta som har vårdbehov.  
I Furulundsområdet i Hudiksvall.

Industrin

Arbetar med enkla arbeten som att montera och packetera.
I Hudiksvall.

Juvelen

Verksamhet för personer med autism.
I Norrbo.

Kobra

Arbeta med dator.
I Hudiksvall.

Kugghjulet

För arbetstagare med nyförvärvad hjärnskada.
I Hudiksvall.

Lilla Håstaborgsgruppen

Liten grupp för personer med flera diagnoser där psykisk funktionsnedsättning är den största diagnosen.
I Hudiksvall.

Långvind

Grupp som arbetar med ved och sådant som man gör utomhus.
På Långvind bruk.

Naturgruppen

En liten grupp som behöver struktur som arbetar i skog och mark.
Norr om Hudiksvall.

Norrbo

Arbeta i kök, vaktmästeri, snickeri.
I Norrbo.

Nyansen

Verksamhet med form och bild.
I Norrbo.

Resursen

Tygverkstad och snickeriverkstad. Du får måla, arbeta med ved, café och second-hand butik.
I Hudiksvall.

Sinnesgläntan

Här ger vi upplevelser för sinnena i 6 rum. Det finns badrum, skogshörna, båtrum, vitt rum, rum för taktil stimulering samt ett rum med en massagestol. Här finns också en trädgård som vi kallar den sinnliga björkdungen.
I Hudiksvall.

Stora Håstaborgsgruppen

Verksamhet för personer med autismspektrumstörningar.
I Hudiksvall.

Annan arbetsplats

Behöver du eller vill du vara på en annan arbetsplats försöker vi ordna det.

Aktiviterer inom daglig verksamhet

Förutom din dagliga verksamhet kan du söka om att få spela musik i Hudiksvall, få dina sinnen stimulerade i Sinnesgläntans olika rum och trädgård, eller vara med i Glada Hudik-teatern.

Färdtjänst och resor

Om du har funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med buss eller tåg kan du få färdtjänst. Du får själv betala en del av priset och du kan inte få hur många resor som helst. Behöver du hjälp på resan kan du få ta med dig en ledsagare. När du ska söka färdtjänst ska du tala med kommunens färdtjänsthandläggare.

Färdtjänsthandläggare

Telefon: 0650 190 29
Beställning av färdtjänstresor:
Telefon: 0771 64 64 65

Ansök om färdtjänst

Här kan du ladda ned en blankett som du ska fylla i om du vill söka om färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är för dig som inte kan resa på vanlig buss och tåg till andra platser i Sverige.

Parkeringstillstånd

Om du har rörelsehinder som gör att du har svårt att gå  eller förflytta dig långa sträckor kan du söka parkeringstillstånd. Du ska visa läkarintyg. Om du inte själv kan köra bilen kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Sjukresor

När du som patient ska besöka sjukhus eller någon av Region Gävleborgs vårdinrättningar i Gävleborg eller Akademiska sjukhuset i Uppsala ska du boka plats på sjukresebussen.

Gruppbostad och servicebostad

Om du har funktionsnedsättning och behöver mycket stöd, service och omvårdnad kan du flytta till en bostad med särskild service. LSS-lagen ger rätt till bostad med särskild service.  Du söker hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Ring växeln och fråga efter en handläggare

Barn och unga

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service finns också för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som studerar på annan ort.

Korttidsvistelse

Om du behöver extra omvårdnad och behöver byta miljö kan du få åka på korttidsvistelse. Då kan både du och dina anhöriga vila upp er. Du söker hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Ring växeln och fråga efter en handläggare

Kontaktperson

Om din funktionsnedsättning göratt du har svårt att vara med på fritidsaktiviterer eller om du inte träffar så många människor kan en kontaktperson hjälpa dig. Du söker om kontaktperson hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Ring växeln och fråga efter en handläggare

Hur ansöker jag?

Du kan skicka din ansökan direkt till oss. Du kan också kontakta Social- och omsorgförvaltningens handläggare. När vi fått din ansökan tittar vi på vad du behöver och vad du vill ha. Efter det får du ett beslut.

Varje gång du har kontakt med oss gäller lagen om offentlighet och sekretess. Det betyder att alla som arbetar med ditt ärende inte får berätta om det för någon annan.

Vem kan ansöka?

Om du inte själv kan ansöka ska du ha en fullmakt som visar att någon annan kan göra det för dig. God man eller förvaltare kan söka åt dig.

Ansökningsblanketter

Här kan du ladda ned ansökningsblanketter:

Du kan klaga på beslutet

Länk till sida för att läsa mer om hur du överklagar

Vad kostar det?

Gruppbostad eller servicebostad

I en gruppbostad eller en servicebostad betalar du för mat och hyra.

Korttidsvistelse

Vid korttidsvistele betalar du en avgift för varje dygn du är där.

Boendestöd

Du betalar inget.