Hudiksvalls bibliotek är med och stärker folkbiblioteken i Sverige.

Hudiksvalls bibliotek är med och stärker folkbiblioteken i Sverige

Publicerad den 30 oktober 2019

Under lång tid har tålmodiga biblioteksbesökare fått trängas med snickare, målare och elektriker men nu är det dags att inviga första etappen i det förändringsarbete som Hudiksvalls bibliotek gör med bidrag från Kulturrådet för att stärka folkbiblioteken i Sverige

Vi nyinviger våra lokaler

Hudiksvalls bibliotek nyinviger sina lokaler i samband med invigningen av Barnkulturveckan lördag 9 november kl.11-15.

Vad har förändrats?

- Vi arbetar hela tiden för att bli mer tillgängliga och relevanta för våra besökare. En del av det handlar om att se till att bibliotekslokalerna är funktionella, där människor känner sig välkomna och lätt kan orientera sig, säger bibliotekschef Johan Anderung.

Under projektets första år har biblioteksmiljöerna i kommunen utvecklats för bättre service, bättre arbetsmiljö och ökad tillgänglighet för att möjliggöra verksamhetsutveckling för framförallt barn och unga. Utvecklingsarbetet har skett i hela kommunen men under invigningsdagen 9 november ligger fokus på biblioteket i Hudiksvall.

Förutsättningar för mer lättarrangerade aktiviteter

Ett rum som tidigare var kontorslokal har gjorts publikt och är tänkt för skapande aktiviteter, klassbesök och berättande på många olika sätt som film, tv-spel och bokklubbar. Rummet ger förutsättningar för mer lättarrangerade aktiviteter och låter generationer fungera sida vid sida utan att störa varandra.

Den här dagen huserar Övre Hälsinglands Hemslöjdsförening i rummet med en skapande aktivitet på cirkustema där barnen kan tillverka egna hopprep, jongleringsbollar och masker.

I bilderboksrummet finns numera en avskild plats för de allra minsta barnen. En Mulle Meckhörna har skapats i samarbete med den lokale konstnären Jens Ahlbom.

Vi underlättar besökarnas orientering

Enkla lösningar som hyllor på hjul och nya dörröppningar blir läsfrämjande åtgärder genom att reserverade böcker kan lånas i automat på morgnarna mellan kl 8 och 10 då biblioteket endast är öppet för tidningsläsare och genom att det blir lättare att lotsa barn i olika åldrar mellan bibliotekets avdelningar i takt med att deras läsning utvecklas.

I entrén möts besökaren av nya färger som återspeglas i en digital bibliotekskarta för att underlätta besökarnas orientering bland bokhyllorna.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Under året har vi med tillgänglighetsfokus inventerat och åtgärdat alla bibliotekets lokaler i alla delar av kommunen. Under nästa projektår fortsätter utvecklingsarbetet, med tyngdpunkt på biblioteken i Delsbo och Iggesund.

Det är bidraget för Stärkta bibliotek från Kulturrådet som har möjliggjort förändringsarbetet med att utveckla kommunens biblioteksmiljöer.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050