Ungdomar sitter på en vagn

Frågor och svar - du som fått feriearbete

Har du fått feriearbete hos oss i Hudiksvalls kommun? Vad roligt! Vi hoppas verkligen att du kommer tycka att det här blir en rolig och utvecklande sommar, och vi är jätteglada att du ska jobba hos just oss!

Här kommer lite information för dig som fått feriearbete, sånt som är bra att veta. Har du fler frågor eller funderingar så kan du kontakta vår samordnare för feriearbete. Kontaktuppgifterna hittar du till höger på den här sidan.

Hur kan jag se om jag blivit erbjuden feriejobb?

På Mina sidor kan du se om du blivit erbjuder feriejobb och vart någonstans i så fall.

När får jag min lön?

Beroende på vilken period du jobbar så har vi olika utbetalningsdatum.

  • Period 1: 27 juli
  • Period 2: 27 augusti
  • Period 3: 25 september

Tidrapporten måste finnas på kommunens lönekontor cirka 1 ½ vecka före utbetalningsdagen.

Jag vill byta arbetsplats, går det?

Till höger på den här sidan hittar du kontaktuppgifter till samordnaren för feriearbete, hör av dig dit om du vill byta.

Var ska jag lämna tidrapporten?

När du jobbat ska du fylla i en tidrapport. Du ska själv se till så att den blir rätt ifylld och att du och handledaren har skrivit på tidrapporten. Du lämnar den till servicecenter som finns i Hudiksvalls kommuns entré på Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall. Är servicecenter stängt så finns det en brevlåda mellan dörrarna att lämna tidrapporten, eller så skickar du den via post till:

Hudiksvalls kommun
Lönekontoret
824 80 Hudiksvall

Om du har tappat bort din tidrapport kan du hämta den här och skriva ut själv.

Ska jag betala skatt?

Om du tjänar mindre än 20 007 kronor under 2020 behöver du inte betala skatt. På tidrapporten finns en rad där du ska intyga att du tjänar mindre än 20 007 kronor under 2020. Om du gör det så dras inget skatt på din lön.

Om du räknar med att tjäna mer än 20 007 kronor under 2020 så kan du ansöka om jämkning hos Skatteverket.

Var ska jag lämna kontoanmälan?

För att du ska få din lön insatt på ditt konto behöver du lämna en kontoanmälan till banken Nordea. Gör det i god tid innan lönen betalas ut.

Jag vill vara ledig, hur gör jag då?

Säg till på din arbetsplats. Om det är möjligt så kan du arbeta in tiden. Om det inte går så ska du skriva ledig eller noll arbetade timmar på din tidrapport.

Om jag blir sjuk, hur gör jag då?

Du meddelar din arbetsplats så snart som möjligt. Om det är möjligt så kan du arbeta in tiden annars fyller du i en frånvaroblankett och skickar den tillsammans med din tidrapport efter periodens slut.

Det här gäller om du ska jobba kvällar och helger

För dig som arbetar kvällar och helger kompenseras du med tid.

  • Veckoslutsarbete, fredagskväll efter klockan 19.00, lördag och söndag räknas man 30 minuter extra på varje arbetad timme.
  • Samma regler kväll kvällsarbete vardagar efter klockan 19.00. Kom ihåg att man har rätt till 36 timmars veckovila vid helgarbete.

Tystnadsplikt och sekretess, hur funkar det?

När du är på en arbetsplats där arbetet består av att ge omsorg och lärande till människor så är det viktigt att du känner till tystnadsplikt och sekretess. Arbetsplatsen kommer att informera dig om vad det innebär.

Hjälp oss att bli bättre!

För att våra feriearbetsplatser ska bli ännu bättre i framtiden skulle det vara jättebra om du kunde hjälpa oss att berätta hur du har upplevt din tid. Det är en kort undersökning som du fyller i.

  • Länk till undersökning för dig som har arbetat sommaren 2020

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050