Social samvaro

Frivilliga uppdrag

Att klara vardagen på egen hand är inte alltid lätt. En del människor behöver mer stöd än andra, av olika anledningar. Känner du att du har tid, vilja och engagemang att hjälpa en medmänniska? Hos oss finns det flera uppdrag att välja mellan.

Uppdragen är frivilliga och i grunden handlar det om att hjälpa en medmänniska, men du får ersättning för ditt uppdrag, förutom när du är volontär. Hur mycket du får i ersättning varierar från fall till fall, läs mer under:

På vilket sätt kan jag hjälpa en medmänniska?


Stödfamilj

Som stödfamilj är du/ni en resursfamilj för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning, under en helg eller några andra dagar varje månad.

 

Familjehem

Att vara familjehem är att ta emot ett barn som en familjemedlem och i barnets föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Du/ni erbjuder en trygg hemmiljö till barnet , som av någon anledning inte kan bo med sina egna föräldrar.

Man kan även bli familjehem för vuxna som socialtjänsten har bedömt är i behov av det stödet.


Jourhem

Ett jourhem har under dygnets alla timmar beredskap att ta emot barn och ungdomar i akuta situationer. Jourhemsplaceringar är tillfälliga och varierar mycket i längd. Det kan pågå i något dygn och upp till några månader.


Kontaktfamilj eller kontaktperson

Att vara kontaktfamilj eller kontaktperson innebär att du för en tid ställer upp och stödjer en medmänniska eller familj som har sociala svårigheter av något slag. Det kan till exempel vara att man umgås några timmar i veckan med en vuxen person eller att ett barn tillbringar en helg i månaden hemma hos dig.


Kontaktperson för person med funktionsnedsättning

Det handlar om att vara vän, kompis och medmänniska till en person som har någon form av funktionsnedsättning.


God man eller förvaltare

En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är det för att personen på något sätt är hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv.

Som god man hjälper du din huvudman att betala räkningar och ta hand om det han eller hon äger. Om det inte räcker med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt kan tingsrätten utse en förvaltare. En god man utför uppgifter för den hjälpbehövandes räkning medan en förvaltare tar över den hjälpbehövandes rättshandlingsförmåga.


Volontär

Att vara volontär innebär att du ger lite av dig själv och din tid. På så sätt är du med och bidrar till att skapa trivsel, trygghet och gemenskap.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till sidan Lediga jobb. Här kan du se vilka jobb som är lediga på Hudiksvalls kommun för närvarande

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050