Resurspersoner för socialtjänsten och omsorgen

Socialtjänsten och omsorgen har ett behov av personer och familjer som vill göra en social stödinsats av något slag. Det finns olika anledningar till varför barn och vuxna behöver stöd, exempelvis trassliga familjeförhållanden, missbruk eller kriminalitet.

Det finns också behov av avlastning för familjer med barn som har någon form av funktionsnedsättning. För andra kan det betyda mycket med en kontaktperson som stöd för att bryta isoleringen och få en mer aktiv fritid.

Hur kan jag hjälpa till?

Stödfamilj

Som stödfamilj är du/ni en resursfamilj för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning, under en helg eller några andra dagar varje månad.

Familjehem

Familjehem kallades tidigare fosterhem. Att vara familjehem är att ta emot ett barn som en familjemedlem och i barnets föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Du/ni erbjuder en trygg hemmiljö till barnet, som av någon anledning inte kan bo med sina egna föräldrar, och fungerar som föräldrar för detta barn.

Man kan även bli familjehem för vuxna som socialtjänsten har bedömt är i behov av det stödet.

Jourhem

Ett jourhem har under dygnets alla timmar beredskap att ta emot barn och ungdomar i akuta situationer. Jourhemsplaceringar är tillfälliga och varierar mycket i längd. De kan pågå i något dygn och upp till några månader.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att du för en kortare eller längre tid ställer upp och stödjer en medmänniska eller en familj som har sociala svårigheter av något slag. Din insats kan till exempel vara att du umgås några timmar i veckan med en vuxen person eller att ett barn tillbringar en helg i månaden i ditt hem.

Kontaktperson för person med funktionsnedsättning

Uppdraget som kontaktperson innebär att vara vän, kompis och medmänniska till en person som har någon form av funktionsnedsättning.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050