(alt=””)

Culs samarbete med näringslivet

Har ditt företag svårt att hitta rätt kompetens? Vi på Cul kan hjälpa dig på flera olika sätt. Vi vill skapa ett attraktivt Hudiksvall och ett blomstrande näringsliv genom att erbjuda våra medborgare möjligheter att utbilda sig mot arbetslivets behov, utan att behöva flytta från Hudiksvall.

Vi ser att vår samverkan med dig i näringslivet är värdefullt för alla parter. Det leder bland annat till att elever och studenter kan göra medvetna utbildnings- och yrkesval som dessutom svarar upp mot era kompetensbehov.

Hur kan Cul hjälpa näringslivet?

För den framtida kompetensförsörjningen och Hudiksvalls utveckling och tillväxt är det viktigt att skapa rätt förutsättningar, visa på möjligheter inom olika branscher och väcka intresse för det lokala arbetslivet. Vi gör det på flera olika sätt. Bland annat genom att:

Vi har utbildningar inom flera olika branscher och yrken, som till exempel: programmerare, integrationspedagog, tandsköterska, behandlingspedagog, byggproduktions ledare, VVS - ingenjör med mera.

Vi samarbetar också med andra lärosäten. Det innebär att vissa universitet- och högskoleutbildningar och kurser samt yrkeshögskoleutbildningar kan läsas med studieort Hudiksvall. Om du arbetar med utbildningar på andra lärosäten och vill använda Hudiksvall som studieort, kontakta oss på Cul.

Vi har många års erfarenhet av att utveckla och erbjuda efterfrågad yrkesutbildning inom olika områden och branscher. Vi kan starta nya yrkesutbildningar som är anpassade efter just ditt kompetensbehov om vi ser att det finns ett stort behov på arbetsmarknaden.

Att ta emot en lärling är ett perfekt tillfälle att säkra framtidens medarbetare inom din bransch, utan några anställningskrav.

Vi behöver skapa oss en bild av vilka bristyrken vi har i vårt län och hur vi ska lösa missmatchen på arbetsmarknaden. För att göra det behöver kommun, region och näringsliv samarbeta. Semaforen möjliggör ett sådant samarbete.

Vad är semaforen?

Semaforen drivs av Region Gävleborg och är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Syftet är att vi tillsammans ska skapa oss en bild av hur kompetensbehovet ser ut, vilka som är våra mest akuta bristyrken i länet och i respektive kommun samt hur vi ska arbeta för att tillgodose behovet. Detta sker genom olika workshops och nätverksträffar mellan olika företrädare för arbetsgivare, branschorganisation, fackföreningar, utbildningsaktörer, arbetsförmedling eller kommuner.

Vill du vara med och bidra? Håll utkik efter nästa workshop.

Hur ser ditt kompetensbehov ut?

Genom att fylla i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser.

Saknar du någon utbildning eller kompetens?

I dag studerar cirka 350 studenter en eftergymnasial utbildning här hos oss på Cul. Kanske har någon av dem den kompetensen du söker? Kontakta oss för att diskutera hur vi kan arbeta för att tillgodose ditt behov. Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Kompetensmäklare Cul

  Kompetensmäklare

  carolina.karlsson@hudiksvall.se

  0650-196 88

  070-284 74 08

 • Cul, Centrum för utveckling och lärande

  cul@hudiksvall.se

  0650-193 00

  Besöksadress: Norra kyrkogatan 39

  Postadress: Kullgatan 6-8, 824 30 Hudiksvall


  Öppetider:

  Måndag-fredag: 7.30-12.00 och 13.00-15.00

 • Kontakta kommunen

  Servicecenter och växel

  servicecenter@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-190 00

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050