Nyheter

  • Kattvikskajen tar form

    22 mars 2017 - Nu är det klart hur den nya stadsdelen Kattvikskajen kan komma att utformas. Planutskottet beslutade på tisdagens möte att anta Strukturplanen och Stadsbyggnadsprinciperna. Principerna kommer att...

  • Soptaxan går upp

    28 februari 2017 - På måndagskväll tog Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun beslut om en ny avfallstaxa. Högre kostnader för förbränning och transporter samt sämre betalt för metaller gör att taxan går upp i snitt ...