Nyheter

  • nyhetsbild

    Fjärrundervisning införs på Bromangymnasiet

    19 november 2020 - Från och med måndag 23 november kommer ungefär hälften av Bromangymnasiets elever ha fjärrundervisning. Beslutet fattades utifrån att Regeringen nu öppnar upp för fjärrundervisning i gymnasieskolan...
  • nyhetsbild

    Biblioteket begränsar tillgängligheten för fysiska besök

    18 november 2020 - På grund av det allvarliga läget med snabb smittspridning har kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutat att tillfälligt stänga biblioteksfilialerna i Bjuråker, Enånger och Sörforsa för besöka...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050