Nyheter

  • nyhetsbild

    Temaveckor på Servicecenter Dellenbygden

    19 februari 2019 - Under våren kommer vi ha ett antal temaveckor på Servicecenter Dellenbygden. Då har vi personal från aktuella verksamheter på plats och olika aktiviteter. Biblioteket plockar fram böcker på temat....
  • nyhetsbild

    Målmedvetet arbete bidrog till plusresultat

    12 februari 2019 - Hudiksvalls kommun gör ett positivt resultat på nära 20 miljoner kronor. Social- och omsorgsnämnden (-25,2 miljoner kronor) samt tekniska nämnden (-14,8 miljoner kronor) har problem att hålla sina...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050