Lyssna på föreläsning om "Stadsutveckling idag och i framtiden" i efterhand via webben!

Igår var professor Carl-Johan Engström, KTH, inbjuden av kommunfullmäktige för att prata om ”Stadsutveckling idag och i framtiden – tillgänglighet, attraktivitet, hållbarhet, ledarskap”. Hade du inte möjlighet att lyssna igår går det bra att göra det i efterhand via webben.