Positivt beslut från Mark- och miljödomstolen gällande omvandlingen av Kattvikskajen

Hudiksvalls kommun har nu fått tillstånd att riva ut befintliga och uppföra nya kajer vid Kattvikskajen, Kolkajen och södra kajen vid yttre delen av Strömmingssundet. Detta för att möjliggöra omvandlingen av Kattvikskajen till en ny stadsdel. Mark- och miljödomstolen i Östersund meddelade dom den 13 oktober. Därmed är den sista delen i de övergripande förberedelserna av kajomvandlingen klar. Tidigare har kommunen handlat upp en entreprenör för arbetet och fullmäktige har beslutat om finansiering.

Det är oerhört positivt för Hudiksvalls kommun att domen kommit och att vi helt fått igenom vår ansökan. Nu startar omvandlingen av Kattvikskajen till en ny stadsdel i Hudiksvall, säger Mikael Löthstam, Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen startar nu sina förberedelser omgående och entreprenören väntas vara på plats för att kunna påbörja sitt arbete inom en månad.