Ambassadörer från arbetsförmedlingen möter ungdomar i deras vardag

"Unga för Unga i skolan" är ett nytt projekt som innebär att Arbetsförmedlingen utbildar två praktikanter i åldern 20-24 år i arbetsmarknadskunskap. Praktikanterna blir sedan ambassadörer för Arbetsförmedlingen ute i kommunens skolor.
Ambassadörerna möter ungdomar i deras vardag och blir en naturlig kontakt och vägledare för frågor som rör utbildning, arbete och karriär.

Den 12 oktober var två ambassadörer och besökte Läroverkets alla åttor. Sammanlagt sex stycken klasser med cirka 120 elever. De pratade bland annat om att det är viktigt att veta vem man är, att kombinera yrke och intresse samt vad universitet och högskola innebär. De fick väldigt bra feedback från eleverna och gav dem lite nyttig information att tänka kring, kul!