David Östlund – Projektledare, Mikael Löthstam - Kommunstyrelsens ordförande och Annika Huber - ordf. Tekniska nämnden på Djupestrand tidigare idag för att träffa media.

Havsläge Hudik – Etablering på Djupestrand

Nu har beslut tagits kring vilka som kommer erbjudas att bygga på Djupestrand. Den 25 oktober 2016 beslutade planutskottet att markanvisningsavtal ska skrivas med Skålbo Förvaltning AB avseende det västra kvarteret och Lillskär AB avseende det östra kvarteret. Skålbo Förvaltning AB och Lillskär AB lämnade de högsta anbuden för respektive kvarter.

Byggherrarna får genom markanvisningen möjlighet att, med ensamrätt, arbeta vidare med sina projekt. Under markanvisningstiden (1 år) ska byggherren bland annat söka bygglov, säkra finansiering samt genomföra försäljning av bostäderna. Under hösten -16 samt vintern -17 kommer kommunen att bygga väg, VA och dagvattenlösning för områdets allmänna platsmark.

– Jag tror att det här kommer att bli jättebra, vi är verkligen i behov av nya bostäder, säger kommunalråd Mikael Löthstam (S).

De vinnande förslagen:

Djupestrand - med Köpmanberget i ryggen och havet i söderläge bygger vi cirka 60 bostäder.

I Djupestrand ligger havet i söderläge och staden i västerläge. I omgivningarna finns Köpmanbergets grönområde som erbjuder en storslagen utsikt över hamninloppet. Här reser sig en mäktig bergvägg som ett landmärke som ger skydd mot kalla nordanvindar. Malnbadens havsbad ligger på behagligt cykelavstånd. Strandpromenaden förbinder området med stadens centrum.

Småhus och lägenheter

Här planerar vi för bostäder, både småhus och flerfamiljshus. Småhusen (västra kvarteret) byggs som radhus eller kedjehus och kommer att få två eller tre våningar för att möjliggöra havsutsikt från alla bostäder. Flerfamiljshusen (östra kvarteret) kan byggas i fyra våningar.