Skogsavverkning intill motionsspåret på väster

Norrhälsinge Skog kommer att avverka skog intill motionsspåret på väster.

Avverkningen kommer att pågå under tiden ca 3 nov-25 nov.
Virkesupplag kommer att vara vid vändplanen där 5 km och 2,5 km spåren delar sig. Sträckan mellan ”förlängningen” på Granebovägen och vändplanen kommer att trafikeras av timmerbilar under avverkningstiden.