Hur ska framtidens deltidskårer se ut?

Högst åtta minuter från hemmet till stationen, jobb på orten, bra fysik och lämplighet för att jobba som brandman. Och en arbetsgivare som tycker att det är okej med jour var fjärde vecka och att du på stört lämnar det ordinarie jobbet när det kommer ett larm. Det här är kriterier som måste stämma om du vill bli deltidsbrandman. Och det gör det alltmer sällan.

- Vi är i ett läge när vi inte kan fortsätta med ett arbetssätt som funkade för tjugo år sedan men inte matchar hur verkligheten ser ut idag, säger Anders Zetterlund, verksamhetschef på Norrhälsinge räddningstjänst. Vi kan helt enkelt inte rekrytera i den takt vi behöver.

Därför har Anders Zetterlund fått i uppdrag av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att utreda deltidskårernas organisation.

- Vi behöver tänka på nya sätt och hitta moderna lösningar som fungerar med dagens centraliserade arbetsmarknad, säger Anders Zetterlund.

När man ser över en organisation brukar det också finnas en ambition att spara pengar – men så är det inte den här gången.

– Utredningsuppdraget innehåller inget besparingsuppdrag, säger miljö- och räddningsnämndens ordförande Per Svensson (S). Syftet är att ta fram förslag på en modern och långsiktigt hållbar organisation.