15 december 2016: Begränsad service

Torsdag den 15 december kommer biblioteken i kommunen erbjuda mycket begränsad service, eftersom IT-systemen ska uppgraderas. Denna begränsning gäller även Helgebibliotekens hemsida. Det betyder att det går att söka och läsa på webben, men ni kommer inte att kunna se bestånd, inte heller reservera eller låna om. E-media går inte heller att låna och det påverkar även Pressreader.