Vi söker en verksamhetschef till grund- och grundsärskolan

Lärandeförvaltningen söker verksamhetschef till grund- och grundsärskolan. Du ska vara den som leder och utvecklar både grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem med omvärlden i synfältet och fokus på framtiden.

Lärandeförvaltningen innefattar förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi är totalt ca 1200 medarbetare och 6500 elever.
Hudiksvalls kommun har 17 grundskolor med cirka 3500 elever fördelade på två F-9 skolor, två 7-9 skolor och tretton F-6 skolor. Du är direkt underställd förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Vill du tillsammans med oss utveckla Glada Hudik till en kommun att uppleva som Sveriges bästa att leva och verka i?

Vi i Lärandeförvaltningen vill tillsammans med dig fortsätta vårt gemensamma arbete att med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lärande.

Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ska känna ”Jag kan, jag vill, jag vågar".