Vi vill växa – men på ett sätt som passar Hudiksvall

Hudiksvall är inne i en positiv spiral just nu. Befolkningen ökar, bostäder byggs, företagen anställer, det är stor efterfrågan på mark för etableringar och över huvud taget händer det mycket runt om i kommunen.

-I det här läget är jag övertygad om att satsningen på Havsläge Hudik förstärker den positiva trend vi befinner oss i och bidrar till hela kommunens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Vi märker att intresset är stort!

Kommunens ambition med Havsläge Hudik är att skapa en levande stadsdel som har en samlad bebyggelse och upplevs attraktiv. En viktig satsning för att uppnå kommunens vision att 50 000 invånare lever och verkar i Sveriges bästa kommun Hudiksvall år 2050!

-För att förverkliga det behöver vi fokusera våra resurser, säger Mikael Löthstam. Vi måste också se till att vi bygger i en takt som marknaden orkar med.

Drygt 700 bostäder planeras de närmaste åren

Efterfrågan på bostäder är stor just nu. Hudiksvallsbostäder har nästan inga lediga lägenheter, det är en positiv prisutveckling på bostadsmarknaden och det är stor brist på lediga tomter i centrala lägen. Samtidigt är det för första gången på länge full snurr på byggandet. Drygt 700 bostäder planeras under närmaste 8-10 åren.

-Nu måste vi först och främst fokusera på dessa redan planerade projekt, säger Mikael Löthstam. Vi vill växa i en takt på ett sätt som passar Hudiksvall. Därför behöver vi planera klokt, så att helheten blir så bra som möjligt. Det innebär att vi inte kan göra allt på en gång och projekt som i sig är goda kan behöva vänta.

Balans mellan planer för bostäder, arbete och service

Det stora intresset för att bygga i Hudiksvall är förstås glädjande men innebär också att kommunens plan- och bygglovskontor behöver prioritera i framtagandet av planer för att möta de olika behov som finns. Innan man kan sätta spaden i jorden behövs en detaljplan och att ta fram en sådan tar tid. Processen styrs av lagar och regler och bland annat tittar man på vad marken ska användas till, vad grannarna tycker, hur det påverkar miljö, trafik och hållbarhet.

-Det är viktigt att vi har balans mellan planer för bostäder, arbete och service, menar Mikael Löthstam. Just nu har vi stor brist på planlagd mark för nya småhustomter, näringsliv och service som är angeläget att prioritera. Ska vi få fler arbetstillfällen måste det finnas mark att erbjuda när företag vill etablera sig här. Andra viktiga samhällsintressen måste också in i prioriteringen, till exempel utbildning och omsorg.