Utställningsutlåtande om Ostkustbanan

Under sommaren och hösten var det tematiska tillägget om Ostkustbanans dragning genom Hudiksvalls kommun utställt. Ett förslag till utställningsutlåtande är nu klart. Där redovisas bland annat de 264 yttrandena som kom in. Utställningsutlåtandet ska presenteras för kommunstyrelsen som fattar beslut om ny utställning. Då får alla hudikbor tillfälle att tycka till igen om Ostkustbanans dragning.

Före årsskiftet beslutade kommunstyrelsen om ytterligare utredningar av stadsmiljön kring spårområdet, om buller samt om hur en västlig respektive en östlig dragning påverkar Hallstaåsen. Resultatet från utredningarna vägs in i en ny utställning.