Så snabb är bredbandsutbyggnaden

66 procent av hushållen och 49 procent av företagen i Gävleborgs län har nu tillgång till snabbt bredband.
- Vi fortsätter att jobba intensivt för att vi ska nå de regionala bredbandsmålen till år 2020, säger Karin Jansson (MP), ordförande Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.

66 procent av hushållen i Gävleborgs län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016. Snittet för riket är 73 procent. Vad gäller länets företag så hade 49 procent av dem tillgång till 100 mbit/s. Snittet för riket var 63 procent. Detta visar Post- och telestyrelsens, PTS, bredbandskartläggning 2016.

Bland kommunerna i länet har kommunerna Gävle, Sandviken och Ljusdal kommit längst i utbyggnaden till hushåll. Till företagen har Gävle, Ljusdal och Hudiksvall kommit längst. Den största ökningen i andel företag och hushåll sedan 2015 står Ljusdal för, med en ökning på 13 procent för hushållen och 14 procent för företagen.

- Länet har en stor utmaning i att nå ut med bredband på landsbygden och de mer glesa delarna, säger Karin Jansson. Regionen jobbar aktivt med planering och utbyggnad men ser också att det behövs mer stödmedel för att kunna säkerställa att alla våra invånare får möjlighet att ta del av det digitala samhälle som växer fram.