Boende på Håsta första steget i äldresatsning

Idag beslutade kommunstyrelsen att ge Hudiksvallsbostäder i uppdrag att bygga ett nytt särskilt boende för äldre med 40 platser på Håsta.

- Det här är första delen i den äldresatsning vi drog igång i höstas, säger kommunalrådet Majvor Westberg-Jönsson (S).

Bakgrunden är bland annat genomlysningen av kommunens ekonomi fram till år 2030 som pekar på att vi år 2050 kommer att vara 40 procent fler som är 75 år eller äldre. I november började en styrgrupp med representanter från majoritet och opposition samt tjänstemän sitt arbete med en utredning som fokuserar på tre delar: boende, välfärdsteknologi samt hälsofrämjande arbete. Parallellt pågår även ett arbete med bemanning, bland annat genom den nationellt uppmärksammade KIVO-modellen som initierats och samordnas från Hudiksvall.

Att boende blev det första området som genererat förslag till beslut beror på det stora trycket på bostäder för äldre. Social- och omsorgsförvaltningens boendeutredning pekar på att ytterligare två boenden med 40 platser vardera kommer att behövas innan 2025. Kommunen tittar också på hur man kan komplettera särskilda boenden med så kallade trygghetsboenden.

- Vi ligger redan i framkant inom flera av dessa områden och genom att vi nu tar ett samlat grepp har vi möjlighet att komma ännu längre, säger Majvor Westberg-Jönsson. Det förebyggande arbetet kommer att bli allt viktigare framöver för att behålla hälsa och livskvalitet. Liksom välfärdsteknologin där det händer väldigt mycket spännande just nu. Trygghetskameror, mattor med inbyggt larm har vi redan – när det gäller nästa steg är det nog bara fantasin som sätter gränser.