Elda majkase? Detta gäller!

Publicerad den 24 april 2017

I en majkase får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Målat eller impregnerat virke, möbler och plast mm, hör hemma på en återvinningsstation.
Det ska finnas en ansvarig för varje majkase. Denne har ansvar att sortera bort det som ev felaktigt har hamnat på kasen innan elden får tändas. Det är ett miljöbrott att elda annat än rent trä.

Tänk på lokalisering, väder och vind samt att ha släckredskap för att minimera risken för störning av omgivningen eller att elden sprids.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050