Utökad samverkan med anledning av bristen på behöriga lärare

Njutånger skola fortsätter att tappa behöriga legitimerade lärare. För att eleverna skall få undervisning föreslår förvaltningen ett utökat samarbete under läsåret 2017-2018 för Njutångers år 4-6 med Enångers skola. Till skillnad mot Njutånger har Enångers skola god tillgång på legitimerade lärare.

- Det handlar alltså inte om att någon skola föreslås läggas ner, säger förvaltningschef Ingela Rauhala, men vi ser att om vi ska klara undervisningen krävs en utökad samverkan.

Redan i dag samarbetar Enångers och Njutångers skolor. Njutångers årskurs 4 har all sin undervisning i Enånger och årskurs 6 en dag i veckan. Enligt förslaget ska årskurs 4-6 ha all sin undervisning i Enånger från och med hösten. Inga förändringar föreslås för år F-3.

- Bristen på behöriga lärare är ett nationellt problem och effekterna av detta börjar nu synas i Hudiksvall, säger Ingela Rauhala. Vi kommer att behöva hitta nya lösningar för att säkerställa elevernas rätt till undervisning. En ökad samverkan kommer nog att bli nödvändig mellan fler skolor.

Berörda vårdnadshavare får information 11 maj. Lärandenämndens arbetsutskott tar ställning till förslaget 23 maj och lärandenämnden 8 juni.