Krisberedskapsveckan 2017

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB) Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum 8–14 maj 2017.

Hur hanterar du en kris?

Veckan ska få människor att reflektera över hur man hanterar en vardag som plötsligt vänds uppochner. Vi behöver alla ställa oss frågor som: Hur hanterar jag och mina nära grundläggande behov som mat, vatten och värme och hur kommunicerar jag med anhöriga och tar till mig viktig information då service och tjänster som vi är vana vid alltid fungerar plötsligt inte gör det?

Om samhällsviktiga funktioner slås ut

Kriser som vi vill öka allmänhetens beredskap inför är allt från översvämningar och stormar till terrorattentat och krigsfara. Händelser som kan leda till att samhällsviktiga funktioner slås ut, som elförsörjning och transporter. Krisberedskapsveckan planeras bli en årlig kampanj som ska involvera allt fler aktörer i samhället.

Läs mer