Hudiksvalls skolor får godkänt av Skolinspektionen

Skolinspektionen genomförde under våren 2017 en stor inspektion av Hudiksvalls kommuns alla skolformer. Beslutet som nu har kommit visar att förskolan, grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen i Hudiksvall uppfyller Skolinspektionens alla krav på en god verksamhet. Skolinspektionen avslutar därmed sin inspektion av dessa skolformer.

– Det här är oerhört glädjande nyheter för lärandeförvaltningen. Alla våra medarbetare gör ett stort och viktigt jobb för att våra verksamheter ska hålla en hög kvalitet, och det ser vi nu resultatet av, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen.

Skolinspektionen menar att vi har all anledning att vara glada. Enligt dem händer det att kommuner får lika goda resultat, men det är inte så vanligt.

De enda anmärkningarna efter vårens inspektion gäller fritidshemmen, där Skolinspektionen påtalar brister i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannnivå. Åtgärder har dock redan påbörjats för att komma till rätta med detta.