Information om hög klorhalt missades

Nu är utredningen om händelsen med förhöjda klorhalter på Iggesunds badhus klar.

- Utredningen visar att bristande kommunikation är orsaken till att cirka 80 barn samt föräldrar och personal badade i förhöjda klorhalter i Iggesunds badhus, säger kommunchef Bengt Friberg.

Den 24 augusti upptäcktes att en elektrod till doseringen av klor i lilla bassängen på Iggesunds badhus hade gått sönder. Den lilla bassängen stängdes. Den 28 augusti bytte anläggningsskötaren klorelektroden. Efter det uppstod en kommunikationsmiss - beskedet om att babysimmet måste ställas in nådde inte fram.

Personalen, som tillbringade flera timmar i vatten med kraftigt förhöjd klorhalt, fick irriterade ögon, rodnader på huden och allergireaktion. Vissa av barnen fick irritationer i ögonen.

- Det var många inblandade och någonstans på vägen missades eller missförstods informationen om att vattenkvalitén inte var bra, säger Bengt Friberg. För att minimera risken att något liknande händer igen ser vi nu över rutinerna. Vi har bland annat lagt in ett extra moment i den dagliga kontrollen där ansvarig badpersonal själva tar prover på vattnet.

Den tekniska orsaken till de höga klorhalterna undersöks fortfarande.

- Lilla bassängen kommer att vara stängd till vi vet orsaken till problemen och är helt trygga om att vattenkvalitén är bra, säger Bengt Friberg.