Enångers förskola prisas för sitt kvalitetsarbete

Vi säger stort grattis till Enångers förskola som i fredags fick ta emot utmärkelsen Framgångsrik kvalitetsresa inom förskola läsåret 2016/2017 av kvalitetssäkringssystemet Qualis. Förskolan fick utmärkelsen för sitt mycket framgångsrika sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla verksamheten.

Enligt motiveringen till utmärkelsen har Enångers förskola:

  • En väl förankrad värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela förskolan
  • Inspirerande lärmiljöer och en trygg, stimulerande och utmanande verksamhet för barnen där barnen har inflytande
  • Tydligt fokus på barnens lärande och utvecklade former för dokumentation och reflektion
  • En lärande organisation som ständigt utvecklas med engagerade och lyhörda pedagoger samt en tydlig förskolechef

Priset delades ut på Qualis nätverksseminarium i Stockholm. På plats för att ta emot utmärkelsen fanns förskolechef Lena Sjöbom och representanter från Enångers förskola. Under ett seminarium presenterade Lena de faktorer som bidragit till utvecklingen och vikten av pedagogiskt ledarskap på alla nivåer för att bli framgångsrika inom kvalitetsarbetet.