Skolköket på Idenors skola har renoverats

Köket på Idenor skola har länge varit eftersatt. Det finns ett politiskt beslut om att alla kommunala kök ska vara tillagningskök. Nu har en totalrenovering gjorts och det nya käket invigdes i dag.

- Det känns fantastiskt. Jag har följt arbetet i detta kök under många år och nu var det verkligen dags för en renovering. Det bidrar till en mycket bättre arbetsmiljö för personalen och öven ökad kvalitet på det som serveras. Det bidrar även till en högre kvalitet på arbetsmiljön för barnen som går i skolan, säger Annika Huber som är ordförande i Tekniska nämnden i Hudiksvall.